Vi varetager alle opgaver i forbindelse med byggeriet og sikrer en stram, daglig byggestyring

Sådan er det at bygge nyt hus

Overlad trygt alle opgaverne til os

Som byggefirma varetager vi gerne alle opgaver i forbindelse med byggeriet og sikrer en stram, daglig byggestyring

Vores ambition er, at hvert byggeri bliver en god oplevelse både for jer som kunde og os, som leverandør. Vi gør hver dag vores yderste for at opfylde den ambition.

At bygge et nyt hus er en stor beslutning og stor opgave. Vi rådgiver før, under og efter I har besluttet jer for at bygge nyt.

Vi tager jer i hånden, og følger jer hele vejen gennem processen, som typisk forløber sådan her:

Før byggeriet

 • Vi starter med at køre ud og kigge på jeres grund. Ved vores første møde får vi afstemt forventninger. Vi drøfter arkitektur, indretning og økonomi.
 • Efter vores første møde modtager I tilbud, hvor alle omkostninger til byggeriet er med. Her oplyser vi også forventet byggeperiode.
 • Når vi er enige om byggebudget mødes vi igen. Nu er vores arkitekt Søren Weise Hermansen med til mødet. Søren har et særligt blik for at se helheden og indfange de detaljer, der gør jeres hus til jeres unikke hus.
 • I skriver kontrakten under. I godkender arkitekttegningen. I vælger materialer og godkender byggeriets endelige økonomi i tæt samarbejde med os.

Under byggeriet


Under selve byggeriet har vi en nøje tilrettelagt ”køreplan”, som sikre, at vi overholder den aftalte økonomi og tidsplan. Køreplanen er en del af kontrakten. På den måde ved I med sikkerhed, hvad vi har aftalt.

 • Vi står for ansøgning om byggetilladelse og udfører de nødvendige tegninger sammen med statiske beregninger, varmetabsberegninger, etc.
 • Vi holder materialevalgsmøde i vores udstillingshus i Ballerup eller i vores showroom i Næstved/hos relevante leverandører, hvor I vælger de materialer, I vil have – skabe, hårde hvidevarer, gulve, farver, køkken, badeværelse, armaturer, klinker, placering af stikkontakter og alle de andre valg og beslutninger, der skal til. Vores materialevalgskonsulent vil guide jer gennem materialevalgene i vores showrooms og når I skal vælge øvrige materialer hos relevante leverandører vil de respektive fagpersoner rådgive jer
 • I kender altid den samlede pris af byggeriet, inden vi starter, og det koster ikke en krone mere end der er aftalt
 • Når papirarbejde og materialevalg er på plads, starter projekteringen. Vi søger om byggetilladelse, og når den er på plads, starter selve byggeriet
 • I har i løbet af byggeriet en tæt dialog med os, og vi følger byggeriet minutiøst.
 • I byggefasen har I nøgle til byggeriet, så I kan følge med undervejs.

Efter byggeriet

 • Cirka en uge før aftalt aflevering afholdes før-aflevering, hvor vi gennemgår alt, hvad der er leveret. Vi udarbejder en afleveringsrapport, hvor eventuelle fejl og mangler registreres. Vi tilstræber at udbedre eventuelle fejl og mangler inden afleveringsdagen.
 • Aflevering, gennemgang af afleveringsrapport og betaling sker først, når vi udleverer nøglerne til jeres nye hus. På den måde er I sikret, at I ikke betaler for noget, som I ikke får.
 • Er det ikke muligt at udbedre evt. fejl og mangler mellem før-aflevering og aflevering, vil dette ske inden for 2-8 uger efter overdragelse af nøgler, og først når det er sket, betaler I den sidste rate. Samtidig får I en 10-årig byggeskadeforsikring.
 • Der afholdes en 1-års og 5-års gennemgang, hvor eventuelt senere opståede fejl/mangler rettes og udbedres.