Typehuse

Fra 60’ernes standardisering til nutidens arkitekttegnede huse

Gule mursten, store termoruder og sort eternittag med lav hældning. Der er altså sket meget med typehuset siden 60’erne. Få historien bag typehuset her.

 

 

Fra 60’ernes standardisering til nutidens arkitekttegnede huse

Typehus anno 60'erne = Seriefremstillet enfamilieshus bygget af elementer i standardiserede mål.

Typehuse skød for alvor op i Danmark  fra midten af 1950'erne, da parcelhuse blev opnåeligt for mange danskere pga. statslånsmuligheder.

Typehusets adskilte sig dengang markant fra hidtidige husbyggerier ved, at de i stor udstrækning var af præfabrikerede og fabriksfremstillede elementer; letbetonvægge, gitterspær og parketgulve.

Typehusene var standard planløsninger og kommende boligejere kunne se præcis, hvordan deres hus ville komme til at se ud. Intet kunne ændres.

Typehusene var langt billigere og hurtigere at opføre end huse hidtil havde været – og derfor kunne typehusfirmaerne håndtere den store efterspørgsel, der opstod i 60’erne som følge af den økonomiske fremgang i Danmark.

Hovedvægten på typehusenes arkitektur var lagt på husets funktion, mens signalværdi og udtryk blev prioriteret lavere.

Gennem tiden har flere og flere byggevirksomheder tilegnet sig en byggeproces, der svarer til typehusvirksomhedernes strømlinede og effektive måde at bygge på, men i dag vil vi have boliger med stor signalværdi, individuelt tilpassede boliger og med vægt på personlighed.

Derfor oplever vi i dag at langt de fleste huse, der bygges, bygges på grundlag af et typehusfirmas plantegning, der efterfølgende tegnes individuelt til de behov, som den kommende boligejer måtte have.

Kendetegnet ved et typehus har således ændret sig fra

produktet: at være et standardprodukt til

processen: at være en stram og nøje tilrettelagt byggeproces.

Og den 'kommende boligejer' er i dag 'bygherre', som har 100% indflydelse på husets udformning, og er i tæt dialog med typehusfirmaet i alle byggeriets faser.

 

 

 

 

 

Orangeri

Orangeri

Skab din helt egen middelhavsstemning. Lige uden for døren.
Børneværelset - sådan indretter I

Børneværelset - sådan indretter I

Når børneværelset skal indrettes er der mange hensyn at tage. Der skal være plads til leg, kreativitet, søvn, opbevaring af tøj og legetøj - og samtidig skal det være hyggeligt, rart og personligt for barnet at være her.
Se mere