Arkitektur

1-plans huse

Arkitektur handler om husets form. Samme planløsning kan se meget forskellig ud, i de forskellige arkitekturer. Nedenfor kan I læse mere om arkitekturerne.

Ud over arkitekturen har materialevalget også stor indflydelse på husets DNA. Samme planløsning og samme arkitektur kan se meget forskellig ud, om I vælger at bygge et murstenshus, et træhus eller et hus med pudsede facader.

MED ELLER UDEN UDHÆNG

Valmarkitektur

Den mest populære arkitektur med eller uden udhæng.
Opføres som: Længe-, vinkel-, knæk- og H-hus.
Facaden kan være mursten, pudset eller træ.
Mulighed for ovenlys.
Carport eller garage.

Med eller uden udhæng

Gavlarkitektur

Sadeltag med opmurede gavle med eller uden udhæng.
Opføres som: Længe-, vinkel-, knæk- og H-hus.
Facaden kan være mursten, pudset eller træ.
Facadeeffekter i glas, zink eller træ.
Mulighed for ovenlys.
Overmurede vinduer og arkitekttagrender.
Carport eller garage.

Ensidig taghældning

Tagpaptag med opmurede gavle.
Opføres som: Længe-, vinkel-, knæk- og H-hus.
Facaden kan være mursten, pudset eller træ.
Facadeeffekter i glas, zink eller træ.
Mulighed for ovenlys.
Stor lofthøjde.
Arkitekttagrender.
Carport eller garage.

Med fladt tag

Bokstag

Tagpaptag.
Opføres som: Længe-, vinkel-, knæk- og H-hus.
Facaden kan være mursten, pudset eller træ.
Facadeeffekter i glas, zink eller træ.
Mulighed for ovenlys.
Overmurede vinduer.
Skjulte tagrender og nedløb.
Carport eller garage.